Breathwork

                                                                   


with Cassandra

SHOP

LISÄTIETOA HENGITYSTYÖSKENTELYSTÄ  

Tietoisella yhtenäisellä hengitysmetodilla (pääsääntöisesti ohjaamamani hengitystekniikka) on monia kehollisia ja henkisiä vaikutuksia ja yleisesti voi todeta, että hengitystyöskentely on hyvinvointiamme tukeva harjoitusmuoto. Mutta miksi? Mitä kehossamme ja mielessämme oikein tapahtuu, kun teemme hengitysharjoituksia?


Kehon detoksikaatio


Kun synnymme, osaamme intuitiivisesti käyttää hengitysjärjestelmämme maksimitehoilla, hengittäen syvään ja tietoisesti – valitettavasti varttuessamme ja oppiessamme paljon muutakin, tämä supervoimamme heikkenee. Useimmat ihmiset hengittävät pinnallisesti täysin tiedostamattaan ja tämä ei ole optimaalista kehoillemme.


Hengittäessämme, pallean supistuvan nousu- ja laskuliikkeen myötä verenkiertomme nopeutuu, ja tämän toiminnon tuella 70 % kehomme myrkyistä poistuvat nimenomaan hengityksen kautta. Jäljellejäävät 30 % myrkyistä poistuvat kehosta hien ja ruuansulatusjärjestelmän myötä. Kun hengitämme pinnallisesti ja pallean supistukset jäävät pienemmiksi, kehomme joutuu tekemään ”ylitöitä” puhdistustoimien osalta. Syvä ja tietoinen hengitys siis tukee kehomme detoksikaatiota tehokkaasti.Fyysiset ja biokemialliset vaikutukset


Hengitystyöskentely koostuu kahdesta peruselementistä:

1.     Hengityksen havainnointi, ja

2.     Tietoinen hengitysharjoittelu


Kun hengitämme tietoisesti ja syvään pidemmän aikaa, imemme kehoomme runsaasti happea, joka nostaa veren pH-arvoja tehden siitä emäksisempää. Tämä saa hiilidioksiditasomme (CO2) laskemaan, joka tarkoittaa sitä, että hapen ja CO2:n suhde muuttuu kehossamme. Hapen suhde hiilidioksidiin vaikuttaa kriittisiin elintoimintoihin, kuten autonomiseen hermostoomme (joka tasapainottelee sympaattisen ja parasympaattisen järjestelmien välillä), sydämen vaihtelutiheyteen, sekä lihasjännitystasoihin ja stressihormonien tuotantoon. Hengitystyöskentelyllä vois siis vaikuttaa positiivisesti kaikkiin näihin toimintoihin.


Hengitysharjoittelun fyysisten ja biokemiallisten vaikutuksien takia saatamme kokea huimausta, pulssin vahvistumista, kehon puutumista, tärinää tai pistelyä tietoisen yhtenäisen hengityssession aikana. Jotkut saattavat tuntea myös ranteiden, nilkkojen tai leuan ns. lukittuvan paikoilleen hetkellisesti (”tetany”). Vaikka nämä oireet ovat saman tyyppisiä, kuin mitä ihminen voi tuntea hyperventilaation yhteydessä, on hengitysmetodeilla tärkeä ero – tietoisen hengitysharjoituksen aikana pyritään aina hengittämään syvään vatsanpohjaan asti, ja yhdistämään sisään- ja uloshengitykset tietoisesti toisiinsa, mikä estää hermostomme menevän kontrolloimattomasi taistelu- ja selviytymistilaan (”fight or flight mode”). Tämä on nimenomaan ominaista hyperventilaatiossa.  


Kun teemme tietoisia hengitysharjoituksia, poistamme kehostamme ylimääräistä hiilidioksidia, jonka tilalle tulee runsas määrä happea. Lisähapen myötä ravinto ja vitamiinit imeytyvät ja kulkeutuvat tehokkaammin veressämme vahvistaen täten vastustuskykyämme, sekä energia- ja vireystasojamme. Myös sisäelintoimintamme, mukaan lukien ruoansulatusjärjestelmämme, saavat prosessin myötä vahvistusta.


Koska hengitystyöskentely aktivoi hermostoa, stimuloi se väistämättä myös vagushermoa.  Vagushermo toimii tärkeänä viestinvälittäjänä aivojen ja kehon muiden elinten välillä ja säätelee miten kehomme reagoi, kun lepäämme ja rentoudumme. Toistuvat hengitysharjoitukset tukevat vagushermon kehitystä, joka edesauttaa lieventämään stressiä, ahdistusta ja masennusta, sekä vahvistaa aivojemme ja suolistomme toimintoja.


Syvä hengittäminen tuottaa endorfiineja – näitä hyvän olon hormoneja kutsutaan myös luonnollisiksi kivunlievittäjiksi.


Aivoaaltotoiminta ja alitajunnan uudelleenohjelmointi


Yksi syy, miksi hengitystyöskentelyä luonnehditaan niin toimivaksi ja voimakkaaksi työkaluksi on se, että tietoisen syvän hengityksen avulla pystymme siirtymään Beta-aivoaaltotaajuudelta (analyyttinen, tavoitekeskeinen läsnäolon taso, jossa voimme kokea stressiä ja ahdistusta) Alpha- ja Theta-taajuuksille. Alpha-aallot yhdistetään rentoutumisen tilaan, josta positiivinen ajattelu juurtaa juurensa, ja jossa voimme kokea mielihyvää ja mukavuuden tunteita, sekä kehittää oppimiskykyämme. Theta-aivoaaltotaajuudella voidaan saavuttaa syvällinen uni-, tai meditatiivinen tila, johon usein yhdistetään luovuus ja mielikuvitus.


Kun siirrymme aivoaallolta toiselle hengitysharjoituksen aikana, onnistumme väliaikaisesti sulkemaan aivokuoremme etuosan (”prefrontal cortex”), eli rationaalisen osan aivoistamme, pois päältä. Eritoten Theta-aivoaaltotaajuudella voimme vastaanottaa intuitiivisia näkemyksiä, eli voimme kokea niin sanottuja ”ahaa-elämyksiä”. Tässä alitajunnan tilassa on myös mahdollista uudelleenohjelmoida syvälle sisimpäämme juurrutettuja uskomuksia ja käyttäytymismalleja.  


Alitajuntamme ohjaa mm. ajatuksiamme, uskomuksiamme, päätöksentekoamme, sekä käyttäytymistämme, ja jos tavoitteenamme on kehittää näitä alueita itsessämme, hengitysharjoittelu voi olla tehokas apukeino. Ei ole ollenkaan harvinaista saada oivalluksia tai löytää uusia näkökulmia tai ratkaisuja elämäntilanteisiimme liittyen hengityssession aikana ja kun alitajuntamme hyväksyy, käsittelee ja mahdollisesti uudelleenohjelmoi nämä asiat, voi se johtaa syvälliseen transformaatioon ja pysyvään muutokseen.


Neurotieteelliset tutkimukset viittaavat siihen, että aivoaallot ovat tarttuvia (ns. ”brain-to-brain synchrony”), jolla tarkoitetaan sitä, että aivoaaltomme voivat synkronoida muiden samassa huoneessa olevien kanssa. Käytännössä siis, kun joku siirtyy Beta-taajuudelta Alpha- tai Theta–aivoaaltotaajuudelle, voivat muut päästä samaan aaltotilaan nopeammin. Tämä voisi ainakin osittain selittää sen, miksi jotkut kokevat syvempiä kokemuksia ryhmähengityssessiossa, verrattuna henkilökohtaiseen harjoitteluun ohjaajan kanssa.


Henkiset terveysvaikutukset


Kehoillamme on uskomattomia parantumiskykyjä ja hengitystyöskentely auttaa näitä kykyjä loistamaan. Syvä ja tempoltaan tavanomaista nopeampi hengitysrytmi (joka on ominaista tietoiselle yhtenäiselle hengitysmetodille) voi esimerkiksi aktivoida ja vapauttaa alitajunnan tukahduttamia energioita, jotka liittyvät traumaattisiin muistoihin.  


On tärkeää kasvattaa omaa tietoisuuttaan, mm. tunteistaan ja tarpeistaan, mutta tietoisen mielemme osuus on vain n. 5 % aivovoimastamme. Jos haluamme vakuuttaa esimerkiksi itsemme siitä, että olemme turvassa tai että ansaitsemme hyvää, pitää myös alitajuntamme tunnustaa nämä tosiasiat, jotta pysyviä muutoksia voidaan saada aikaiseksi.


Voisimme sanoa, että hengitysharjoittelu auttaa meitä tuntemaan tunteemme täysin, ja päästämään irti henkisisistä taakoista – asioista ja ajatuksista, jotka eivät palvele meitä. Hengitysharjoittelun myötä voimme palata autenttisen itsemme äärelle, käsittelemällä tietoisia ja epätietoisia haavojamme ja oppimalla hyväksymään kaikki puolet itsessämme. Tämä vaikuttaa ehdottomasti myös itsevarmuuteemme ja kykyymme tuntea myötätuntoa itseämme ja muita kohtaan.


Hengitystyöskentelyllä on lukuisia positiivisia kehollisia ja henkisiä vaikutuksia – usein harjoittelun aikana on kuitenkin vaikea määritellä mitä sisällämme juuri tapahtuu, mutta huomaamme tuntevamme itsemme kevyemmiksi ja onnellisemmiksi harjoituksen päätyttyä. Moni kokee hengitysharjoittelun auttavan ajatuksien selkeyttämisessä, sekä rentoutumisessa ja levollisuuden tunteen saavuttamisessa.    


Kontraindikaatiot


Koska tietoinen yhdistetty hengitysmetodi voi herätellä kehossa voimakkaitakin fyysisiä ja tunteellisia purkauksia, tälle hengitystekniikalle on asetettu tiettyjä kontraindikaatioita:Verkkokalvon irtauma tai silmäpainetauti (glaukooma)

Kun hengitämme nopeammassa tahdissa, päähän ja niskaan voi syntyä painetta. Tästä syystä tietoista yhdistettyä hengitysmetodia ei suositella osallistujille, joilla on verkkokalvon irtauma tai glaukooma!


Valtimon pullistuma

Lisääntynyt paine verisuonissa voi olla vaarallista, jos kärsimme valtimon pullistumasta, etenkin aivoissa tai vatsassa. Tästä syystä tietoista yhdistettyä hengitysmetodia ei suositella osallistujille, joilla on diagnosoitu valtimon pullistuma!


Sydän- ja verisuonitaudit

Ulos hengittäessämme, vapautamme kehon tuottamaa hiilidioksidia (CO2). Tietty CO2-tasapaino on elintärkeää veren pH-arvon ja happipitoisuuden säilyttämiseksi. Osallistujia, joilla on sydän- tai verisuonitauteja, suositellaan konsultoimaan omaa lääkäriään, ennen tietoiseen yhdistettyyn hengitysmetodiin ryhtymistä!


Epilepsia

Autonominen hermostomme säätelee kehon toimintoja, kuten hengitystämme – epileptinen kohaus voi keskeyttää tämän toiminnonharjoittamisen. Tietoinen yhdistetty hengitysmetodi voi laukaista epileptisen kohtauksen. Osallistujia, joilla on epilepsia, suositellaan konsultoimaan omaa lääkäriään ennen tietoiseen yhdistettyyn hengitysmetodiin ryhtymistä!


Diagnosoitu kaksisuuntainen mielialahäiriö tai skitsofrenia

Koska stimuloimme hengitysharjoituksessa muutoksia veren pH-tasoissa ja aivoissamme, voi se tuntua raskaalle ilman aikaisempaa vastaavaa kokemusta. Tietoinen yhdistetty hengitysmetodi voi myös johtaa stressin tai trauman purkautumiseen, joihin osallistuja, jolla on kaksisuuntainen mielialahäiriö tai skitsofrenia saattaa kaivata tietynlaista ammattilaisen tarjoamaa prosessointitukea. Tästä syystä on suositeltavaa, että osallistujat, joilla on diagnosoitu kaksisuuntainen mielialahäiriö tai skitsofrenia konsultoivat omaa lääkäriään ennen tietoiseen yhtenäiseen hengitysmetodiin ryhtymistä.


Hallitsematon diabetes tai kilpirauhasen sairaus

Syvä palleahengitys voi vaikuttaa verensokeritasoihimme – tästä johtuen on epäselvää miten tietoinen yhdistetty hengitysmetodi vaikuttaa osallistujaan, jolla on hallitsematon diabetes. On suositeltavaa, että osallistujat, joilla on hallitsematon diabetes ja/tai kilpirauhassairaus, konsultoivat omaa lääkäriään ennen tietoiseen yhtenäiseen hengitysmetodiin ryhtymistä.  


Korkea verenpaine

Tietoisen yhtenäisen hengitysmetodin aikana verenpaineemme kohoaa, koska nopea hengitys aktivoi sympaattisen hermoston, mikä kiihdyttää sykettämme.  Vastaavasti hidas, syvä hengitys hidastaa sykettämme, laajentaa verisuoniamme ja alentaa verenpainettamme. Osallistujia, joilla on korkea verenpaine, suositellaan konsultoimaan omaa lääkäriään ennen tietoiseen yhtenäiseen hengitysmetodiin ryhtymistä.  


Raskaus

Tietoisen yhdistetyn hengitysharjoituksen aikana CO2-tasot laskevat keuhkoissamme. Raskaana ollessamme keuhkokapasiteettimme pienenee ja CO2-tasot ovat tavallista matalammat. Hengitysharjoitukset voivat olla ihana tuki raskauden ja synnytyksen aikana, mutta tietoisen yhdistetyn hengitysmetodin sijaan kevyemmät ja hellävaraisemmat nenähengitysharjoitukset voivat sopia raskaana oleville paremmin.
LUE MUIDEN KOKEMUKSISTA!

PALAUTE

Olen Cassandra Zaeske ja missioni on tuoda maailmaan jotain merkityksellistä omalta osaltani. Ihmiset ja heidän hyvinvointinsa ovat sydäntäni lähellä. Olen utelias tutkimaan kanavia, joiden kautta pääsen toteuttamaan itseäni; valaisemaan muiden polkuja ja tukemaan ihmisiä ympärilläni löytämään elämäänsä lisää riemua ja rakkautta.

Hengitystyöskentelyohjauksen lisäksi toimin osa-aikaisesti HR-partnerina ja Body Balance -ohjaajana (konsepti on yhdistelmä joogaa, pilatesta ja tai chita). Törmäsin hengitystyöskentelyyn sapattivapaallani Italiassa vuonna 2020 ja tietoinen hengittäminen on siitä lähtien ollut tärkeä osa arkeani. Hengitystyö on rikastuttanut elämääni mm. itsevarmudella ja inspiraatiolla.

Hengitystyöskentelyohjaajana olen lempeä, asiantunteva ja omistautunut. Luonteeni on villi sekoitus luovaa ja intellektuaalista; olen esteetikko ja laulaja, joka on samalla tiedonjanoinen – syvennyn mielelläni asioiden tiede- ja tutkimustaustoihin.

Hengitystyöskentelyohjauksessa pääsen yhdistelemään intohimojani ja lahjojani – tämä inspiroi minua valtavasti.


Odotan jo innolla yhteistyötämme!


Rakkaudella


Cassandra


MINUSTA

(placeholder)

OTA YHTEYTTÄ!

Sessioni


Kaikissa hengitysharjoituksissa ja -metodeissa on ehdottoman tärkeää kuunnella omaa kehoaan ja mennä sen ehdoilla – harjoituksen osallistujalla on aina ohjat käsissään ja voi itse päättää mihin tahtiin ja millä intensiteetillä hengittää. Suu-/nenähengitysmetodi, hengityksien pituudet, sekä hengityksen tahti määrittelevät kokemuksen intensiteetin.


Annan jokaisen hengityssession alkuun yksityiskohtaiset ohjeet ennen itse harjoituksen aloittamista, jolloin käymme aina huolellisesti myös läpi kontraindikaatiot varmistuaksemme siitä, että harjoitus on kaikille turvallinen. Jatkan verbaalista ohjeistamista myös harjoituksen aikana ja sen jälkeen. Mikäli osallistujat antavat suostumuksensa, tuen hengityskokemuksia myös kosketuksen avulla.  


Tietoiset yhtenäiset hengitysharjoitukset tehdään musiikin tahtiin joko istuma-asennossa tai makuultaan. Laulan myös sessioiden aikana.


Koulutukseni


Koulutukseni on englanninkieliseltä nimeltään “Certified Breathwork Facilitator Level 1 Training”, joka on Alchemy Of Breath - koulun järjestämä 400:n tunnin oppikokonaisuus - valmistuin syyskuussa 2021. Koulutus on kahden virallisen instituution akkreditoima (“The Global Professional Breathwork Alliance” ja “American Association of Drugless Practitioners”).  Suosittelen tutustumaan Alchemy Of Breath:n mahtaviin ilmaisiin tapahtumiin ja resursseihin!Hengitystyöskentely ei ole lääketieteellinen hoito eikä se sulje pois mitään lääketieteellistä hoitoa. Jos tarvitset lääkäriä, ole hyvä ja hakeudu terveydenhoidon puoleen.

Kaipaatko tukea omalla polullasi? Oletko järjestämässä hyvinvointipäivää tiimillesi, wellness-tapahtumaa tai polttareita? Kurkkaa shopin puoelle tai ota rohkeasti yhteyttä, niin suunnitellaan mieleenpainuva elämys, joka vastaa juuri sinun tarpeitasi!


cassandra@zaeske.fi